Avfallsledelse etter NS9431:2011

Har din organisasjon et system for avfallsledelse?

 

Miljølovgivningen blir stadig strengere, og det blir også rettshåndhevelsen av miljøsyndere. Kunder og aksjonærer krever at bedriftene reduserer sin innvirkning på miljøet, viser hva de foretar seg og hvilke forandringer de gjør. Et avfallsledelsessystem hjelper din virksomhet til å ta kontroll over og håndtere viktige miljøaspekter som utslipp og avfallshåndtering.

Svanemerke for god miljøhåndtering

 

Avfallshåndtering er en stor utfordring i hele Europa. Deponering av avfall er dyrt og fokus på kostnader i forbindelse med dette vil øke behovet for vårt produkt innen avfallsledelse.
I et tøft konkurransemarked er det å synliggjøre og dokumentere sitt miljøengasjement viktig. Avfallsledelse gjennom Cebyc kan være med og bidra til at både kommunesektoren og andre organisasjoner etterhvert kan få Svanemerket for god miljøhåndtering.

 

Kvalitet for å nå mål

Kvalitetsmessig god nok avfallshåndtering krever kvalitet på overvåknings- og rapporteringssysemene. Automatiske, jevnlige rapporter med riktig verifisering er en forutsetning. Da vil man kunne finne grunnlag for tiltak som ivaretar organisasjonens mål innen avfallsledelse.

 

Cebyc leverer et komplett system for dokumentering og systematisering av avfallshåndteringen. Kun på denne måten vil fokus oppretteholdes og sørge for motivasjon til stadig forbedring.

Nyttige lenker:

Kretsløpet Energinet ISO 50001
Miljøstrategi Energinet ISO 50001
Grønn  hverdag Energinet ISO 50001

Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn Energinet ISO 50001

Svanemerket:

Kretsløpet:

Miljøstrategi:

Svanemerket Energinet ISO 50001

Grønn Hverdag:

Enova:

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.