Vi söker distributörer i Sverige
för Energinet Energiuppföljningssystem

Energy Management with ISO 50001

Energinet The ISO 50001 Energy Management Software

Distributör

 

I din egenskap av distributör för Energinet, kommer du att bli försedd av oss med alla de verktyg och det stöd du behöver för att framgångsrikt kunna marknadsföra och sälja Energinet till dina kunder.

I din egenskap av distributör får du också stora möjligheter att bygga upp ditt eget utbud av tjänster för Energinet till din kundbas.

 

I din egenskap av distributör, begränsas du inte på något sätt i din användning, konfiguration eller hantering av Energinet för dina kunder.

I din egenskap av distributör för Energinet får du, i verksamheten med programvaran för energihantering, en partner som alltid har i fokus att vara ledande i branschen.


Programmet för distributörer av Energinet inbegriper:
 

Kostnadsfria webb-baserade kurser för utbildning på Energinet Din egen demotillgång för att möta dina marknadsbehov

Fortlöpande försäljningsstöd och, om det behövs, gemensamma kundmöten

Kostnadsfri support via webbmöten, webbdemos, e-mejl eller per telefon

En målmedveten person för Energinet-support som sätter sig in i dina marknads- och kundbehov

Tillgång till marknadsföringsmaterial

Möjlighet att varumärka systemet för att passa till företagets stil i dess monter med hänvisning till program och rapporter

Registrering av skydd för garanterad ledning

Pressreleaser Fortlöpande support för marknadsföring och försäljning 

En växande kundbas genom våra Energi Lite-distributörer


Energinet är den första programvaran som följer standarden enligt ISO 50001 och inkluderar hantering av misshushållning, hantering av miljö, Energinet ProMan projektledning, ISO 50001-mallar, GHG-rapportering och en modul för hyresgäster och fakturering

Är du en energileverantör eller leverantör av hårdvara för mätapparatur eller kontroller?
 

Vi kan erbjuda dig vårt mycket kostnadseffektiva system för energihantering: Energinet Lite

Behåll dina energikunder längre med en mycket kostnadseffektiv Energinet Lite-lösning som ger dig den högsta avkastningen och kundtillfredsställelsen.

 

Programmet för Energinet energileverans inbegriper:

 

 

 • Kostnadsfria webb-baserade kurser för utbildning på Energinet Lite

 • Kostnadsfri konfiguration av Energinet Lite

 • Kostnadsfri import av mätare och kundinformation

 • Kostnadsfri support via webbmöten, webbdemos, e-mejl eller per telefon

 • En målmedveten person för Energinet Lite-support som sätter sig in i dina marknads- och kundbehov

 • Lätt uppgradering till Energi Pro-versionen

 • Möjlighet att använda och ingå partnerskap med våra konsulenter för Energinet Pro-distributörer

 • Tillgång till marknadsföringsmaterial

 • Möjlighet att varumärka systemet för att passa till företagets stil i dess monter med hänvisning till program och rapporter

 • Möjlighet att skapa rapportmallar med dina egna marknadsföringsmeddelanden till kunderna tillsammans med automatiska rapporter

 • Fortlöpande support för marknadsföring och försäljning

 

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.