​Energinet ProMan

Den beste måten å gjennomføre Enøk prosjekter på​.

Med Energinet ProMan øker vi kost nytten for deg som arbeider seriøst med energiledelse.

 


Energinet ProMan gir deg:

  • kontroll over dine enøk prosjekter
  • et godt hjelpemiddel til å gjennomføre ISO 50001 sertifisering
  • et fleksibelt dokumentarkiv

Alt integrert i Energinet!
 


Energinet ProMan gjør det enklere for deg.
​Et verktøy for prosjektstyring innen energiledelse. Optimaliserer prosjektarbeid og dokumentasjon rundt arbeid med energiledelse. Kan brukes til alle typer prosjekter.

 

  • Ferdig oppsatt med maler og sjekklister for ISO 50001, standarden for energiledelsessystemer.
  • Et prosjekt tildeles medlemmer med lese-, skrive- eller administratortilgang.
  • Rapporter viser plan og fremdrift for prosjektet. Fremdriftslinjer følger brukerne i arbeidet og viser hvor langt man er kommet i prosjektene.
  • Prosjektene får automatisk et tilhørende filarkiv hvor all dokumentasjon lagres. Brukerne står fritt til å sette opp sine egne katalogstrukturer for organisering av filer, samt oppsett av egne sjekklister.
  • For et ISO 50001-prosjekt blir filarkivet automatisk klargjort med en logisk katalogstruktur og sjekklister for gjennomføring. Alt tilpasset standarden med en fremdriftslinje for prosjektet.

 

Prosjekt DashBoard gir deg raskt og enkelt oversikt over alle dine prosjekter.
I dashboardet vil du se oversikt over alle dine prosjekter, delprosjekter og arbeidsoppgaver.

•    Framdrift i prosjektene
•    Prosentvis ferdigstillelse
•    Medlemmer i prosjektet
•    De siste prosjektfiler som er lastet opp eller revidert
•    Automatiske rapporter som viser fremdriften for prosjekter.
Fremdriftslinjene følger brukerne i arbeidet og viser hvor langt man er kommet i prosjektene

Prosjekt DashBoard

Prosjektplanlegger


Lag og del planer med dine kolleger eller eksterne samarbeidspartnere online med Energinet ProMan. Som prosjektleder har man mange oppgaver. En av disse oppgavene er å planlegge prosjekter i detalj samt sørge for god oppfølging av prosjektenes medlemmer for å sikre framdrift
Med Energinet ProMan kan man opprette hovedprosjekter, delprosjekter og oppgaver med sjekklister.

Planlegge start-og sluttdato for prosjekter og oppgaver som automatisk oppdateres i Gantt-grafen. Bruker du Energinet ProMan i dine ENØK prosjekter kan du tilordne og allokere ressurser for å sikre at de riktige oppgavene er fullført til rett tid, av de rette menneskene.

Det er ingen begrensninger i Energinet ProMan for antall prosjekter eller oppgaver du oppretter.​


Prosjektgrupper

Ved opprettelse av prosjektgrupper i Energinet ProMan vil du automatisk få opp alle brukere som er registrert i Energinet.
Du kan enkelt gi brukere ansvar for et prosjekt eller oppgave og deretter gi administrator-, skrive- eller lesetilgang.
Har du hjelp av våre dyktige Partnere eller andre eksterne konsulenter kan du også opprette disse som medlemmer i prosjektgrupper og gi dem den tilgangen du ønsker.


Energinet ProMan har ingen begrensninger i opprettelse av antall prosjekter, prosjektgrupper og prosjektmedlemmer.

ISO 50001 prosjekter

Skal du i gang med ISO 50001 sertifisering eller ønsker at bedriften skal komme på standardens nivå er dette verktøyet for deg.
Du oppretter et ISO prosjekt og krysser av for ISO 50001. Energinet ProMan vil da automatisk opprette filarkiv med dokumenter som forteller deg om hva du må gjøre for å innfri standarden punkt for punkt.
Dokumentene er opprettet som sjekklister slik at du krysser av etter hvert som du gjennomfører og ferdigstiller punktene. I ditt Dashboard vil du se hvordan du ligger an.
Energinet ProMan kan også brukes til andre prosjekter hvor du laster opp dine egne dokumenter som du merker som sjekklister. ​

ISO 50001 standarden fra Standard Norge laster du ned her

Fremdriftskontroll


Ditt personlige Dashboard vil gi deg oversikt over fremdrifter på alle prosjekter du er en del av samt de oppgaver som du har ansvar for å gjennomføre.
Energinet ProMan vil hele tiden holde deg oppdatert om hvordan du ligger an.
På denne måten vil prosjektene ha en progresjon som er i tråd med prosjektenes tidsplan.


 

Dokumentarkiv

Energinet ProMan gir deg også et online dokumentarkiv.
Her kan du samle og lagre alle dokumenter som har med dine prosjekter eller oppgaver å gjøre. Dokumentene blir automatisk lagt under riktig prosjekt og alle medlemmene i det aktuelle prosjekt får tilgang til disse.
Prosjektets Dashboard vil gi medlemmene oversikt over de siste dokumentene som er lastet opp, nye dokumenter som er lagt til eller nye versjoner av dokumenter.
Du kan også uavhengig av prosjekter arkivere dokumenter som har med energi og drift å gjøre i Energinet. Dette kan for eksempel være datablad for installert hardware, tegninger, tilbud eller møtereferat.
Du kan på en meget enkel måte opprette dokumentarkiv for hvert enkelt bygg og på denne måten gjøre energioppfølgingen mer oversiktelig og effektiv.


Begrensning på lagring av dokumenter er 20GB.

 

Med Energinet ProMan får du markedets beste Kost/Nytte!

"Energinet tilfredsstiller ISO 50001

Energinet, energiovervåkingssystemet til selskapet Cebyc var et av de første systemene som ble testet. Uavhengige eksperter hos TÜV Rheinland bekrefter at energiovervåkingssystemet gir støtte til brukeren i å implementere og opprettholde et energistyringssystem i samsvar med ISO 50001. Hvis det brukes korrekt mottar brukeren meget sterk støtte i etableringen av et energistyringssystem som er i samsvar med kravene i ISO 50001."
Mai 2012 TÜV Rheinland

Få raskere resultat med Energinet ProMan

Få pristilbud eller bestill online demo i dag fra din Energinet Partner eller direkte fra Cebyc

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.