Energinet Faktura

Energinet lanserer Energinet Faktura - en ny leietaker og fakturamodul som er utviklet i samarbeide med Aspelin Ramm AS i Oslo.

Energinet Faktura er utviklet for de som ønsker å integrere EOS med fakturering av forbruk til sine leietakere. Ved større fokus fra leietakere mot forbruk og kostnader vil dette hjelpe eiendomsselskaper å nå sine miljømål.

Energinet Faktura er utviklet i samarbeide med Aspelin Ramm AS.

"Vi har et økende behov for å automatisere fakturering på bakgrunn av data fra Energinet, og Cebyc kom oss velvillig i møte for å utvikle en slik løsning. Vi arbeider nå midt i utprøvingen av modulen, og ser frem til å ta i bruk en fullgod faktureringsløsning gjennom Energinet." sier Isak Oksvold i Aspelin Ramm Eiendom AS.

Energinet Faktura er en kostnadseffektiv løsning som vil bli benyttet av regnskapsavdelingen i eiendomsselskaper. Modulen gir deg full oversikt over leieforhold, forbruk og kostnader. En administrasjonsside gir deg i tillegg rask oversikt over data kvalitet, fordeling osv

Energinet Faktura gjør det mulig å fordele energikostnader på leietakere ut fra målerdata, målerkostnader, utleid areal og fordelingsnøkler.

Modulen kombinerer alle disse data for å beregne andelen hver enkelt leietaker må betale av kostnadene på de enkelte målerne som dekkes av fordelingsnøklene.

Alle data som brukes i fakturamodulen har dagsoppløsning. Målere med dagsoppløsning eller bedre vil kunne brukes uten videre. Målere med ukes eller månedsoppløsning vil få kostnader og forbruk konvertert til dagsoppløsning.

Modulfaner

 

Du vil se 3 faner i Fakturamodulen.
 

  • Leietakere
  • Bygg
  • Fakturagrunnlag

Steg 1: Opprett Leietakere


Energinet Faktura gir deg anledning til å:


 

  • Opprette leietakere
  • Registrere leiekontrakter
  • Faktura frekvens
  • Kontotype osv

Steg 2: Bygg

 

Under bygg vil du få opp en oversikt over alle byggene. Her kan du fjerne de byggene som ikke har noen leietakere eller fakturaforhold.
Deretter knytter du leietakere til bygningene.

 

Steg 3: Fordelingsnøkler

 

Nå fordeler du målere, andel av målere, smartmålere eller andeler av smartmålere til leietakerne.

Du kan også fordele forbruk totalt (100% på leietaker), i forhold til leid areal eller at systemet fordeler jevnt til alle leietakere.
 

Steg 4: Kostnadskontroll

 

Her legger du inn alle enhetskostnader for målerenheten.

Som f.eks energikostnad pr kWh, last kostnad eller fast månedskostnad.
Kostnader kan importeres i Energinet Faktura automatisk.

Du kan sette pris pr målere eller for alle målere av samme målertype på en gang.
 

Steg 5: Fakturagrunnlag

 

Da er du klar til å ta ut Fakturagrunnlag.
Velg faktura frekvens og periode og generer fakturagrunnlaget.


 

Steg 6: Sjekk av Fakturagrunnlaget

 

Nå kan du sjekke ut om alt er i orden med grunnlaget. Her ser du byggene, forbruk, kostnader og kvalitet på målerdata.

Verifiser grunnlaget og bekreft. Fakturagrunnlaget finner du igjen under fanen Fakturagrunnlag.

Du kan se, redigere, eksportere eller slette også herfra.

Ønsker du mere informasjon om Energinet Faktura eller en live demo,

ta kontakt med oss på telefon 72 88 20 80 eller pr mail på post@cebyc.no​

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.