Miljøledelse

Skal du rapportere etter GHG protokollen eller bruke NS-EN ISO 14064-1:2012 ?

Les mere her

Miljøregnskap

Miljøledelse må sees på som ”paraplyen” i dagens miljø- og energiplaner. Under her kommer energiledelse og avfallsledelse.

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg.

I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

 

 

Cebyc lanserer nå den nye miljø- og klimarapportmodulen i Energinet.

 

I Energinet kan du nå enkelt registrerere og lage rapporter for miljø / klimadata. Dette kan være i forhold til CO2 eller etter den internasjonale GHG protokollen. Denne standarden brukes over hele verden.

Spesielt for våre industrikunder har vi i tillegg lagt til ekstra klima målere som standard etter NS-EN ISO 14064-1:2012.
(CO2, CH4, N2O, CHF3, CH2F3, CH3F, C5H2F10, C5H2F10, C2HF5, o.s.v.)

Den nye miljø- og klimarapporteringsmodulen vil være GRATIS til våre kunder!!

Les mere her


- Et miljøledelsesystem som sikrer automatiske og gode rapporter, fokus og motivasjon og varig energiforbruksreduksjonerer er derfor et ”must”!

Vinn-vinn situasjon for miljø og bedrift

Miljøledelsesystemet er et redskap som skal hjelpe bedriften til å systematisere arbeidet med kontinuerlig miljøtiltak. I tillegg til positiv profilering og omdømme, vil virksomheter som satser på miljø også få en bedriftsøkonomisk gevinst. Ved å redusere sitt totale forbruk, oppnås en vinn-vinn situasjon, det vil si både redusert miljøbelastning og lavere kostnader.

Automatisk miljøledelsessytem

For riktig og god miljøledelse vil det kreves et automatisk og meget fleksibelt miljøledelsessystem. Organisasjoners miljøprofil vil måtte kreve et avansert system for måling og innhenting av data.. Denne teknologien finnes og Cebyc har allerede pr i dag muligheter for å kunne tilby en løsning som kan gi organisasjoner et meget nøyaktig helhetsbilde.


Fordeler med automatiske miljø- og energioppfølginssystemer:

  • Fokus og forankring i hele organisasjonen

  • Totaloversikt

  • Avdekker avvik, miljøfarer og muligheter for en bedre miljøinnsats

  • Kostnads- og forbrukskontroll

  • Fra detaljrapporter til totalrapporter

  • Verifisering, utslippsreduksjoner (CO²) både lokalt og totalt

  • Automatisk fakturering m. underbilag

Sitat fra Forsvarsbyggs innlegg på Enovas Energidager (høst 2007):
”Forsvarsbygg skal være en miljøbedrift med godt omdømme der miljøhensyn tas av alle ansatte på alle nivå. Dette innebærer at miljøhensyn er intergrert i alle prosesser som igjen er sikret gjennom et miljøledelsessystem. Miljøstasjonene tallfestes og inngår som en del av bedriftens suksesskriterier.”

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.