Energinet er et administrasjonssystem for energi-, avfalls- og miljøledelse. Vi startet i 2002 med utvikling av den første og mest banebrytende webløsning innen energiledelse, som betjener kunder i markedet som offentlig sektor, industri, private eiendomsselskaper, energiselskaper m.fl.

Energinet er meget brukervennlig, og tilpasses til brukerens kunnskapsnivå og informasjonsbehov.

Vi tilbyr et helautomatisk system som:

  • holder fokus på ditt energiforbruk og kostnader år etter år

  • gir deg et budsjettverktøy uten store kostnader eller arbeidsinnsats fra din eller ditt driftspersonells side

  • gir deg muligheten å starte ditt Enøk-arbeide uten investeringer

  • gir deg komplett oversikt over avfallshåndtering, gjenvinning, kostnader og drift

  • gir et komplett bilde over organisasjonens CO2 utslipp

  • gir din organisasjon et komplett miljøregnskap hvert år

Energinet vil sørge for automatisk fokus på dette arbeidet - dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år.

Med en leverandør av hele verdikjeden fra måler til rapport - sikres kvalitet og kontinuitet av data som igjen sikrer fokus og motivasjon i hele organisasjonen. Dette er meget viktig for å lykkes med miljøarbeidet over tid.

Offentlig sektors utfordring i Norge er ikke motivasjon for å starte miljøarbeide, men investeringsmidler for å starte. Cebyc AS tilbyr offentlig sektor energi- og avfallsledelse gjennom kun en månedlig lisens - alt inkludert! Dermed sparer offentlig sektor energi, kostnader og miljøet fra dag en!

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.